L’ORGÀNICA

El 2019, a la Fuliola es recollir selectivament 55 tones a través de la fracció orgànica (el 9% dels residus generats durant tot l’any).

1. És ABUNDANT(30%-40% en pes)

Separar l’orgànica farà pujar entre 20 i 30 punts el reciclatge, apropant-nos a l’objectiu europeu del 50%.

2. Si no es separa, té un SOBRECOST.

El rebuig va a l’abocador on s’aplica un cànon per deposició a abocador, impost verd que augmenta any rere any.

El 2020, el cànon per deposició serà de 47,1 €/ tona de residu gestionada com a rebuig.

En base a les xifres municipals, una bona recollida selectiva de l’orgànica a la Fuliola pot suposar un estalvi d’entre 6.000 i 8.000 euros anuals!

A més a més, si durant aquest 2020 no s’assoleixen els objectius de reciclatge es poden començar a aplicar penalitzacions econòmiques al municipi a cada any d’incompliment d’objectius.

3. Si es separa, és un RECURS VALIÓS

Si es separa bé, es pot compostar i obtenir adob.

El compost de qualitat és apte per a ús agrícola. La qualitat de la recollida d’orgànica (% d’impropis) serà determinant.

La recollida selectiva i el compostatge generen llocs de treball i promouen l’economia circular.

 • Derivats de productes alimentaris (peles, ossos, espines, restes de menjar)
 • Closques d’ous, cloïsses i similars
 • Marro del cafè i restes d’infusions (bosseta inclosa)
 • Estovalles de paper tacades amb restes de menjar
 • Taps de suro i serradures
 • Escuradents de fusta i mistos
 • L’embolcall de paper de les magdalenes
 • Gespa , fullaraca, flors i petit brancam
 • Terra de les plantes
 • Excrements d’animals domèstics sense llits ni sorres

Més informació:

Residus on vas

Les bosses compostables estan fetes amb fècula vegetal i no produeixen residus tòxics. A més a més, l’ús de bosses compostables redueix la presència d’impropis al contenidor marró i augmenta la qualitat de la recollida selectiva.

El cicle de captació, tractament i reciclatge de l’orgànica és el següent:

 1. L’usuari separa en origen (a la casa a la feina), els residus orgànics i els llença al contenidor marró del carrer.
 2. El servei municipal recull els residus disposats als contenidors i els trasllada a la planta de compostatge.
 3. La planta de compostatge tracta els residus i produeix compost (de major o menor qualitat segons la separació en origen).
 4. El compost s’empra en explotacions agrícoles o altres, segons la seva qualitat.