EL PROJECTE

Aquest blog es crea dins el marc de la campanya A Boldú i la Fuliola, l’orgànica és guardiola!, campanya promoguda per l’ajuntament de la Fuliola i possible gràcies a la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya.

La campanya pretén fomentar la recollida selectiva de l’orgànica al municipi, incidint en l’impacte econòmic que té la gestió de residus municipal i, especialment, la correcta segregació de l’orgànica per ésser el residu municipal generat en majors quantitats.

Concretament, es vol, millorar el grau de recollida selectiva de la fracció orgànica al municipi a través de:

  • La identificació i millora d’aspectes condicionants associats al servei prestat i a les pràctiques comercials.
  • La informació i sensibilització dels agents comercials i de la ciutadania en general.
  • L’apropament de la problemàtica entre els menors d’edat a través d’activitats educatives i lúdiques en l’àmbit escolar.

Per a fer-ho, el projecte contempla la realització d’un estudi de millora amb el conseqüent pla de millora i activitats diverses per a la informació i participació d’agents comercials i de la ciutadania en general.

Les activitats obertes a la ciutadania es poden consultar a la pestanya